Darmowa Rolka w Sushi Kushi - Regulamin Promocji

14.08.2022

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA ROLKA” W RESTAURACJI „SushiKushi”
(dalej: „Regulamin”)
Postanowienia ogólne.

 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki akcji promocyjnej: „Darmowa Rolka” organizowanej na stronie internetowej www.sushikushi.com (dalej: „Strona Internetowa”) oraz w aplikacji mobilnej SushiKushi (dalej: „Aplikacja mobilna”) – zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem promocji jest Shiva Andrzej Pelc- Gonera z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 211 lok. 4, 90-451 Łódź, NIP: 728 190 35 12 (dalej: „Organizator”).
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest otrzymanie kuponu rabatowego.
 4. Kod rabatowy znajdujący się na kuponie jest jednorazowy.
 5. Kuponów nie można łączyć.
 6. Podczas składania zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon.
 7. Kupon nie obejmuje kosztów dostawy. 


Czas trwania Promocji.

 
 1. Promocja trwa do 31 października 2022 r. lub do wyczerpania kart promocyjnych przez lokal.


Szczegółowe warunki promocji.

 
 1. W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci portalu internetowego www.sushikushi.com oraz aplikacji mobilnej SushiKushi, którzy dokonają zakupów w czasie trwania Promocji i dokonają zapłaty za towary lub usługi.
 2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi, który dokonał zamówienia za min. 99 zł jednorazowego papierowego kuponu z kodem rabatowym na darmową rolkę sushi do wykorzystania w kolejnym zamówieniu.
 3. Otrzymany kupon można wykorzystać rejestrując się na stronie www.sushikushi.com lub pobierając aplikację na telefon w systemie IOS lub Android.
 4. Kupon może zostać zrealizowany przez Klienta tylko w lokalu w którym go otrzymał. 
 5. Aby zrealizować kupon rabatowy należy przy składaniu zamówienia umieścić w koszyku wybrany produkt, a następnie wprowadzić w wyznaczone pole kod rabatowy, umieszczony na kuponie.
 6. Promocja dotyczy następujących pozycji z menu: 5 szt. California lub 6 szt. Hosomaki, Futomaki, Spring Rolls lub 8 szt. Maki i upoważnia do odbioru wybranego produktu za darmo. 


Inne postanowienia.

 
 1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią̨ niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji, bez podawania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Promocji w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany.
 4. Restauracja może zmienić Regulamin z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na prawa i obowiązki Restauracji i Użytkowników, wydania wyroku sądu lub decyzji uprawnionego organu, zmian technicznych i technologicznych mających wpływ na realizację Kuponów rabatowych.


Postanowienia reklamacyjne.

 
 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać mailowo na adres: office@sushikushi.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.


Lista lokali biorących udział w promocji.

 
 1. Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 88
 2. Częstochowa ul. Dąbrowskiego 21 A
 3. Gdynia, ul. Abrahama 9 
 4. Kraków Mogilska, ul. Mogilska 120 C
 5. Łódź Bałuty, ul. Nastrojowa 41 A
 6. Łódź Górna, ul. Śląska 54
 7. Łódź Retkinia, ul. Kusocińskiego 65
 8. Łódź Teofilów, ul. Rojna 94
 9. Łódź Widzew, ul. Jagiellonki 4
 10. Piotrków Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego 57
 11. Radomsko, ul. Sierakowskiego 17
 12. Szczecin, ul. Sarnia 8
 13. Szczecin, ul. Zielonogórska 31
 14. Wrocław Psie Pole, ul. Bolesława Krzywoustego 307
 15. Zgierz, ul. Łódzka 4/6


Postanowienia końcowe.

 
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w Restauracji oraz na stronie internetowej www.sushikushi.com.