REGULAMIN PROMOCJI "SUSHI KUSHI CLUB" W RESTAURACJI SUSHI KUSHI

(dalej: „Regulamin”)
Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki akcji promocyjnej: „Sushi Kushi Club” organizowanej na stronie internetowej www.sushikushi.com (dalej: „Strona Internetowa”)
 2. Organizatorem promocji jest SHIVA Andrzej Pelc-Gonera, ul. Piotrkowska 211/4, 90-451 Łódź (dalej: „Organizator”).
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest rejestracja na stronie www.sushikushi.com
 4. Każda wydana złotówka na stronie to jeden punkt.
 5. 650 punktów upoważnia do odbioru jednego z dwóch zestawów dekady ( All star / Futo's'maki) z naszej strony z odbiorem osobistym, dostawą (płatna w zależności od strefy) oraz zjem na miejscu ( z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w niektórych lokalach opcja niedostępna )

Czas trwania Promocji.

 1. Promocja nie ma określonych ram czasowych.

Szczegółowe warunki promocji.

 1. W Promocji mogą brać udział tylko ZAREJESTROWANI klienci portalu internetowego www.sushikushi.com, którzy dokonają zakupów w czasie trwania Promocji i dokonają zapłaty za towary lub usługi.
 2. Robiąc zakupy na naszej stronie zbierasz punkty. Każda wydana złotówka to 1 punkt.
 3. 650 punktów upoważnia do odebrania nagrody w postaci jednego z dwóch zestawów dekady, które znajdują się w kategorii "SUSHI KUSHI CLUB".
 4. Promocje nie łączą się. Biorąc udział w innej akcji promocyjnej na naszej stronie www.sushikushi.com punkty nie są doliczane do programu lojalnościowego.
 5. W zakładce "Moje konto" znajdują się zebrane punkty w Programie Lojalnościowym.
 6. Korzystając z voucherów - Katalog Marzeń, Prezent Marzeń, Wyjątkowy Prezent punkty nie są naliczane do Programu Lojalnościowego
 7. Z dniem wprowadzenia Programu Lojalnościowego (14.08.2023) wszystkie stałe rabaty zostają zniesione na rzecz nowej stałej promocji jaką jest Program Lojalnościowy
 8. Ważna informacja dla aplikacji mobilnej - Przycisk "Zdobądź punkty jest nieobsługiwany przez restauracje Sushi Kushi (promocja dotyczy tylko zamówień online).

Inne postanowienia.

 1. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Klienta z treścią̨ niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji, bez podawania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Promocji w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany.
 4. Restauracja może zmienić Regulamin z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na prawa i obowiązki Restauracji i Użytkowników, wydania wyroku sądu lub decyzji uprawnionego organu, zmian technicznych i technologicznych mających wpływ na realizację Kuponów rabatowych.

Odbiór Nagród

 1. Na stronie lokalu sushikushi.com znajduję się kategoria "Sushi Kushi Club", a w niej dwa sety które można kupić tyko za punkty z programu lojalnościowego. Dodając wybrany zestaw dekady do koszyka zebrane punkty odliczają się.
 2. Odbierając nagrodę z wariantem "dostawa" należy zwrócić uwagę na minimalne zamówienie wybranej restauracji, jeśli takie występuje zachęcamy do odbioru osobistego lub opcji zjem na miejscu w restauracji.

Postanowienia reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać mailowo na adres: office@sushikushi.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

Wszystkie lokale Sushi Kushi biorą udział w promocji.

Postanowienia końcowe.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w Restauracji oraz na stronie internetowej www.sushikushi.com