Sieradz - Kontakt - Sushi Kushi - Zamów sushi online, Sushi Sieradz

Sieradz

Sieradz, Rynek 16
+48 791 464 916

Öffnungzeiten

Mon - Do  11:00 - 22:00
Fr - Sam  11:00 - 23:00
Son  11:00 - 22:00