Radomsko - Kontakt - Sushi Kushi - Zamów sushi online, Sushi Radomsko

Radomsko

Radomsko, Sierakowskiego 17
+48 781 505 101

Öffnungzeiten

Mon - Fr  12:00 - 22:00
Sam  12:00 - 23:00
Son  12:00 - 22:00